Mobihel

Náš tím

Chovanec Vladimír
vedúci obch. manažér - autolaky
0908 901 329
chovanec@helios.sk

Mládek Miroslav
obchodný manažér - autolaky
0915 986 192
mladek@helios.sk

Kosa Marek
obchodný manažér - autolaky
0918 421 351
kosa@helios.sk

Síč Branislav
aplikačný technik - autolaky
0918 879 455
sic@helios.sk