Mobihel

Distribútori produktov na Slovensku

LGG, s.r.o.

Rábska 22
KOLÁROVO
421 905 442 336
luigi@nextra.sk

AKD EKOCHEM, s.r.o.

Zvolenská 37
BANSKÁ BYSTRICA
421 949 335 995
feher@akd-ekochem.sk

Jozef Hrustič - FIRMA JH

Pod Kamennou baňou 81
PREŠOV
421 905 197 512
hrustic@post.sk

Helena Letková HEDA

Hlavná 9
SVIT
421 905 197 513
heda@heda.sk