Mobihel

Naše hlavné stredisko


Ak sa nás hodláte navštíviť, tešíme sa na Vás

Používame iba informácie poskytnuté na účely korešpondencie.

HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.
Rosinská 15/A
010 08 Žilina

IČO: 31611851
DIČ: 2020446307
IČ DPH: SK2020446307
TEL: 041/5177150-152
FAX: 041/5177110-111
Email: helios@helios.sk
Web: www.helios.sk