Mobihel

MOBIHEL 2K 2:1 speedy bezfarebný lak anti scratch

Použitie

Vysoko lesklý bezfarebný lak na čaistočné lakovanie. Vyznačuje sa vysokým leskom, dobrými mechanickými a chemickými vlastnostami, ktoré dodávajú dlhú životnosť a ochranu bezfarebného laku.

Podklad

  • MOBIHEL Báza
  • MOBIHEL HYDRO Base

MOBIHEL 2K tužidlo 1500
Objemové miešanie
Doba spracovateľnosti:
cca. 2 hod. / 20 °C

18 – 20 sek.
DIN 53211 Φ 4 / 20 °C
MOBIHEL 2K riedidlo 2500 (ca.10 %)

1,3 – 1,4 mm
2 – 4 bary (v závislosti od druhu pištole)
2x = 50 – 60 µm

medzi vrstvami: 3 minúty / 20 °C
pred sušením v peci: 10 minút / 20 °C

20 °C = 2 hodiny
60 °C = 15 minút (teplota objektu)

8 – 12 minút

2K materiály reagujú s vlhkom, preto je potrebné dávať pozor, aby boli všetky nádoby a pomôcky absolútne bez vody. Nepracovať pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 80 %.

EU hraničná hodnota VOC pre tento druh výrobkov (kategorija II B (e)) pripravených na aplikáciu je 840 g/l.
VOC tohto výrobku, pripraveného na použitie je 580 g/l.

5 rokov