Mobihel

MOBIHEL 2K HS 2:1 bezfarebný lak DH low VOC

Použitie

Na opravy osobných automobilov, záverečné lakovanie karosérií autobusov, kamiónov a iných železných predmetov. Vyznačuje sa vysokou elasticitou, zvýšeným obsahom suchej látky, vynikajúcou mechanickou a chemickou odolnosťou, rýchlym schnutím a vysokým leskom, ktorý poskytuje trvalú ochranu základného emailu. Pripravený lak nie je potrebné pri aplikácii dodatočne riediť a preto je jeho použitie jednoduchšie.

Podklad

  • MOBIHEL Baza
  • MOBIHEL HYDRO Base

MOBIHEL 2K HS tužidlo 4100 (pro použitie pri teplote 18 – 27 °C) alebo
MOBIHEL 2K HS tužidlo 4300 (pro použitie pri teplote 27 – 35 °C) alebo
MOBIHEL 2K HS tužidlo 4350 (pro použitie pri teplote 30 – 40 °C) alebo
MOBIHEL 2K HS tužidlo 4500 (pro použitie pri teplote 5 – 18 °C)
Objemové miešanie
Doba spracovateľnosti:
2 hod. / 20 °C

1,3 – 1,5 mm
2 – 4 bary (v závislosti od druhu pištole)
1,5x = 50 – 60 µm (prvá vrstva tenký zatvorený film, nasleduje plná vrstva po uplynutí predpísaného času odvetrania medzi jednotlivými vrstvami)

medzi vrstvami: 5 minút
pred sušením: 15 minút

20 °C = 16 hodín
60 °C = 30 minút (teplota vo vnútri objektu)

10 – 15 min. pri krátkych vlnách

2K materiály reagujú na vlhko, preto musia byť všetky nádoby a pomôcky absolútne bez vody. Nepracovať pri vyššej relatívnej vlhkosti ako 80 %.

EU hraničná hodnota VOC pre tento druh výrobkov (kategória II B (d)) vo forme pripravenej na aplikáciu je 420 g/l.
VOC tohto výrobku pripraveného na použitie je 418 g/l.

5 rokov