Mobihel

MOBIHEL 2K elastik aditív VOC

MOBIHEL 2K elastik aditív VOC

Použitie

Pridáva sa 20 – 30 % k A zložke, ktorou môže byť: MOBIHEL 2K HS 2:1 bezfarebný lak low VOC, MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer low VOC. K celkovému množstvu sa pridá MOBIHEL 2K tužidlo v pomere, ktorý je predpísaný pre jednotlivý výrobok.
Pri použití MOBIHEL 2K elastik aditívu VOC sa sušenie náteru trochu predĺži.

Príprava podkladu

Ak boli plastové časti poškodené, po čistení nanesieme MOBIHEL Základ na plasty low VOC, potom MOBIHEL PE tmel na plast a potom MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer low VOC, do ktorého pridáme 20 – 30 % MOBIHEL 2K elastik aditívu VOC. Ako záverečný dvojvrstvový náter použijeme MOBIHEL HYDRO Base a MOBIHEL 2K HS 2:1 bezfarebný lak low VOC, ku ktorému pridáme 20 – 30 % MOBIHEL 2K elastik aditívu VOC.

MOBIHEL 2K HS 2:1 bezfarebný lak low VOC
MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer low VOC

MOBIHEL 2K tužidlo 4100 alebo 4300 alebo 4350 alebo 4500
MOBIHEL 2K tužidlo 700 alebo 750 W

V pomere predpísanom pre jednotlivý výrobok.

4 roky

Bezpečnostné listy