Mobihel

MOBIHEL 2K štruktúrna prísada - hrubá a jemná

Použitie

MOBIHEL 2K štruktúrna prísada - hrubá a jemná sa používa v prípade lakovania plastových častí, keď chceme náterom dosiahnuť typický vzhľad plastu, ktorý lakujeme (štrukturálny a matový efekt). Používať ich môžeme iba u 2K krycích náterov a lakov. Aditív môžeme pridať do ktoréhokoľvek odtieňa, avšak treba si uvedomiť, že prísada spôsobí zhoršenie krycej schopnosti, čo je dôležité predovšetkým u odtieňov s horšou krycou schopnosťou.

MOBIHEL 2K štruktúrna prísada - hrubá a jemná sa pridáva v množstve 100 % na zložku A. Miešanie je nasledujúce: 1 časť zložky A: 1 časť aditívu a potom 2:1 miešanie s tužidlom. Riedenie na pracovnú viskozitu nie je potrebné.

Ak chceme dodatočne zvýšiť elasticitu náteru, môžeme pridať ešte 20 – 30 % MOBIHEL 2K elastik aditívu VOC, ktorý však zhorší kryciu schopnosť, preto jeho použitie neodporúčame u odtieňov s horšou krycou schopnosťou.

Aby sme predišli príliš veľkej hrúbke náteru, ktorá z dôvodu elasticity plastu nie je žiaduca, odporúčame jedno nanesenie MOBIHEL Baza v podobnom odtieni ako bude konečný 2K náter (napr.: pod čierny 2K odtieň jednu vrstvu Baza MIX-361).

MOBIHEL 2K bezfarebné laky

1 rok