Mobihel

MOBIHEL Čistidlo na plasty low VOC

Použitie

Na čistenie alebo umývanie plastických častí pred nanesením MOBIHEL Základ na plasty low VOC.

EU hraničná hodnota VOC pre tento druh výrobkov (kategória II B (a)), pripravených na aplikáciu je 850 g/l.
VOC tohto výrobku, pripraveného na použitie je 800 g/l.

5 rokov