Mobihel

MOBIHEL Primer na plast low VOC

Použitie

Univerzálny primer na lakovanie plastových častí automobilov: nárazníky, zrkadlá, spojlery atď. Druhy plastu: PP, PP / EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO. Nepoužívať na lakovanie polyetylénu!

Príprava podkladu

Plastické časti treba pred lakovaním dobre očistiť MOBIHEL Čistidlom na plasty low VOC. Potom naniesť v jednej tenkej vrstve MOBIHEL Základ na plasty low VOC (hrúbka suchého filmu 3 – 5 µm). Viskozita primeru na plast je už pripravená na striekanie.  Ak sú plastické časti poškodené, možno na MOBIHEL Základ na plasty low VOC naniesť MOBIHEL PE tmel na plast (ak je to potrebné), potom MOBIHEL 2K HS 4:1 Kompaktprimer low VOC (do ktorého treba pridať 20 – 30 % MOBIHEL 2K elastik aditívu).

MOBIHEL Čistidlo na plasty low VOC

1,6 mm
2 – 4 bar
1x = 3 – 5 µm

20 °C = 10 minút

MOBIHEL HYDRO Base alebo
MOBIHEL Báza všetky MOBIHEL 2K bezfarebné laký + 20 – 30 % MOBIHEL 2K elastik aditív VOC

EU hraničná hodnota VOC pre tento druh výrobkov (kategória II B ( e )), pripravených na aplikáciu je 840 g/l.
VOC tohto výrobku, pripraveného na použitie je 800 g/l.

18 mesiacov

Bezpečnostné listy