Mobihel

MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer WINTER low VOC

Použitie

Ako základný lak a predlak v jednom na lakovanie karosérií automobilov s dobrou antikoróznou ochranou. V kombinácii s MOBIHEL 2K tužidlom 750 W možnosť aplikácie už pri teplote + 5 °C. V letných mesiacoch odporúčame použitie MOBIHEL 2K tužidla 700. Vyznačuje sa rýchlym sušením na vzduchu od 1,5 hodiny pri hrúbke 60 µm do 5 hodín pri hrúbke 180 µm. Výborná brúsna schopnosť, dobré zaplnenie rýh a výborný podklad pre všetky druhy krycích náterov.

Podklad

  • obrúsený a očistený oceľový plech
  • obrúsený a očistený starý lak
  • obrúsený a očistený pozinkovaný plech
  • obrúsený a vytmelený plech

Odtieň

  • šedý

MOBIHEL HYDRO Čistidlo alebo
MOBIHEL Antisilikónový čistiaci prostriedok low VOC

MOBIHEL 2K tužidlo 750 W (pri T aplikácie 5 – 18 °C) alebo
MOBIHEL 2K tužidlo 700 (pri T aplikácie 18 – 27 °C)
4:1 objemovo
Doba spracovateľnosti:
1 - 2h / 20 °C

23 – 27 sek.
DIN 53211 Φ 4 mm / 20 °C
MOBIHEL 2K riedidlo 2100 (10 %)

1,6 – 2,0 mm
2 – 4 barov
1x = 60 µm
3x =180 µm

10 – 15 min. medzi vrstvami
15 – 30 min. pred sušením v peci 

MOBIHEL 2K tužidlo 750 W (5 – 18 °C)
MOBIHEL 2K tužidlo 700 (18 – 27 °C)
hrúbka 60 µm = 1,5 hodiny
hrúbka 180 µm = 3 – 5 hodíny

60 °C (max. 120 µm)
hrúbka 60 µm = 20 min
hrúbka 120 µm = 30 min

15 – 20 min.

P360 – P600

P600 – P1200

- MOBIHEL PE tmel jemný (podľa potreby)
- Všetky krycie emaily z programu MOBIHEL

2K materiály reagujú na vlhko, preto musia byť všetky nádoby a pomôcky absolútne bez vody. Nepracovať pri vyššej relatívnej vlhkosti ako 80 %.

EU hraničná hodnota VOC pre tento druh výrobkov (kategória II B (c )) vo forme pripravenej na aplikáciu je 540 g/l.
VOC tohto výrobku pripraveného na aplikáciu je 530 g/l.

18 mesiacov