Mobihel

MOBIHEL 2K tužidlo 750 W

Použitie

Používa sa ako B zložka na vytvrdzovanie MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimeru WINTER low VOC pri aplikačnej teplote medzi 5 – 18 °C.

MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer WINTER low VOC

2K materiály reagujú na vlhko, preto musia byť všetky nádoby a pomôcky absolútne bez vody. Nepracovať pri vyššej relatívnej vlhkosti ako 80 %.

2 roky

Bezpečnostné listy