skip to Main Content

HELIOS je popredný výrobca farieb , autolakov a náterov pre ochranu a dekoráciu dreva, kovov, betónu, omietok a fasád v juhovýchodnej Európe. Ponúka riešenia a výrobky pre všetky problémy spojené s ochranou i obnovením a navyše veľa odborných rád.

Záleží nám na tom, aby naše výrobky kráčali s dobou. Samozrejmosťou v našej spoločnosti je medzinárodný štandard ISO 9001 a ISO 14001. Postupne inovujeme technologické procesy, vo výrobkoch zmenšujeme obsah organických rozpúšťadiel, a tak odstraňujeme negatívne následky náterov na zdravie a okolie.

Dôsledne sa zaoberáme názormi trhu a dbáme o čisté životné prostredie. Zastávame názor, že použitie farieb vplýva na našu psychiku a dáva priestoru i predmetom nové rozmery. Prinášame vám preto moderný systém miešania farieb HELIOS REFINISH, ktorý umožňuje výber želaného farebného odtieňa pre rôzne kvality farieb a náterov. S radosťou tým otvárame dvere vašej fantázii.

HELIOS investuje do tvorivého, dynamického, výkonného a odborne vybaveného personálu. Naši zamestnanci sú podnikaví a pracovití, a preto majú zabezpečený spoločensky zodpovedajúci postup. Získavame tak konkurenčnú silu, pozíciu na trhu a zabezpečujeme dlhoročný rast i rozvoj podniku. Naše vízie smerujú k tomu, aby sme sa stali popredným výrobcom náterov v strednej Európe.

Automobilové opravárenské nátery, ktoré predávame pod tovarovou značkou MOBIHEL, predstavujú najvýznamnejší predajný program obchodného systému. Počas celých 30 rokov výroby automobilových opravárenských náterov sme vyvíjali výrobky, ktorých kvalita je na úrovni európskych výrobcov, preto môžeme uspokojiť i toho najnáročnejšieho zákazníka.

Program MOBIHEL predstavuje široký sortiment výrobkov, ktoré sú potrebné na kvalitnú opravu automobilu:

  • PE tmely a 2K predlaky na všetky druhy podkladov,
  • krycie nátery v akejkoľvek kvalite,
  • výrobky pre lakovanie do prístreku,
  • výrobky pre dekoratívne lakovanie plastov, alebo na lakovanie poškodených plastov.

Starostlivosť o životné prostredie a zdravie spotrebiteľa nás usmernilo k vývoju výrobkov so zníženými emisiami prchavých organických rozpúšťadiel (tzv. low VOC výrobky). Taktiež sme vyvinuli vodný miešací systém – MOBIHEL HYDRO Base Mix, ktorý vyhovuje aj prísnym kritériám medzinárodnej legislatívy z oblasti ochrany životného prostredia.

Pomocou nových technológií pigmentov sme vyvinuli sortiment náterov – MOBIHEL Prestige, ktoré umožňujú najprekvapujúcejšie farebné efekty, ktoré vyčaria hlboký lesk, prelínanie farieb, perlový efekt a výnimočné farebné flopy.

Back To Top