skip to Main Content

Chovanec Vladimír
vedúci obch. manažér – autolaky
0908 901 329
chovanec@helios.sk

Mládek Miroslav
obchodný manažér – autolaky
0915 986 192
mladek@helios.sk

Kosa Marek
obchodný manažér – autolaky
0918 421 351
kosa@helios.sk

Síč Branislav
aplikačný technik – autolaky
0918 879 455
sic@helios.sk

Back To Top