skip to Main Content

Ľutujeme, momentálne neponúkame žiadne voľné pozície.

 

Spoločnosti v skupine Kansai Helios Group sa zaväzujú používať, spracovávať, ukladať a chrániť zhromaždené osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov s cieľom ich začlenenia do výberových konaní na voľné pracovné miesta v spoločnostiach spoločnosti Kansai Helios Group a neposkytovať ich tretím stranám. Jednotlivec môže kedykoľvek počas šesťmesačného obdobia odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, požiadať o jeho vymazanie / trvalé zničenie alebo uplatniť akékoľvek iné práva v súlade s platnými právnymi predpismi (právo na prístup, právo na prenosnosť, právo na opravu). Jednotlivec môže získať ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov alebo právach na výkon ochrany osobných údajov zaslaním písomnej žiadosti na adresu: gdpr@helios-group.info.

Back To Top