skip to Main Content

HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. Rosinská 15/A 010 08 Žilina

IČO: 31611851
DIČ: 2020446307
IČ DPH: SK2020446307
TEL: 041/5177150-152
Email: helios@helios.sk
Web: www.helios.sk

Obchodné oddelenie

Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
Vladimír Chovanec Obchodný riaditeľ autolakov +421 908 901 329 chovanec@helios.sk
Miroslav Mládek Obchodný manažér pre západné a južné Slovensko +421 915 986 192 mladek@helios.sk
Marek Kosa Obchodný manažér pre stredné a východné Slovensko +421 918 421 351 kosa@helios.sk
Branislav Síč Aplikačný technik +421 918 879 455 sic@helios.sk
Back To Top