skip to Main Content
  • správne používanie Colorboxu
  • používanie elektronického programu na miešanie farieb
  • získavanie základných zručností v dolaďovaní odtieňov prestrekom
  • správne používanie „spektrálneho kruhu“
Back To Top